Българска строително-инвестиционна компания

Промоции

Take a look at our promotions.


Апартамент В204  1 спальня  49,59m²  43 891 €
Апартамент А302  1 спальня  54,55m²  49 644 €
Апартамент А303  2 спальни  75,72m²  69 664 €
Апартамент А304  1 спальня  49,59m²  46 618 €
Апартамент А307    студия     34,59m²  31 827 €
Апартамент А308  2 спальни  77,77m²  71 945 €
Апартамент В301  1 спальня  54,55m²  49 644 €
Апартамент В302  1 спальня  54,55m²  49 644 €
Апартамент В304  1 спальня  49,59m²  46 618 €
Апартамент В305    студия     34,59m²  31 827 €
Апартамент В306    студия     34,59m²  31 827 €
Апартамент В307    студия     34,59m²  31 827 €
Апартамент В308  2 спальни  77,77m²  72 723 €
Апартамент В404  1 спальня  49,59m²  49 346 €

31 Ноември 2018
Крайна дата на промоцията
5
Продадени апартаменти
14
Промоционални апартаменти